ปัจฉิมนิเทศและจัดแสดงนิทรรศการผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

16810661_10154987234781212_946858390_o (Small)DSCF7096 (Small)DSCF7109 (Small)DSCF7102 (Small)16810237_10154987234426212_166162974_o (Small)16776110_10154987233916212_1048266028_o (Small)

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิทศและจัดแสดงนิทรรศการผลงาน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน กล่าวเปิด ณ ห้องประชุมการศึกษาพิเศษ ชั้น 1 อาคารเครื่องปั้นดินเผา และศูนย์วัฒนธรรมฯ (อาคารเยาวภา) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพ/ข่าว โดย นางสาวธาชินี ศิวะศิลป์ชัย

Blog Attachment

Leave us a Comment