ดูงานโรงเรียนต้นแบบ นักศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

DSCF6190 (Mobile)

ดูงานโรงเรียนต้นแบบ

DSCF6195 (Mobile)

DSCF6493 (Mobile)

DSCF6201 (Mobile)

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว โดย นางสาวธาชินี ศิวะศิลป์ชัย

 

 

 

 

Leave us a Comment